Jdi na obsah Jdi na menu
 


Egypťan a hierogyf

Slovo hieroglyf nepochádza z egyptského jazyka. Má grécky pôvod a tvoria ho slová "hieros", čiže posvätný a "gluphein", sloveso vyryť. Inak povedané, Gréci považovali hieroglyfy za posvätné písmo, ktoré sa vyrývalo, prípadne za posvätnú rytinu , čím v skutočnosti aj je. Ako však nazvali svoje písmo Egypťania?
Týmito znakmi:

Obrazek
Prvý znak je palica. Slúži na napísanie slov palica a slovo.Druhý znak je vo vetre povievajúci kus látky na konci žrde. Týmto znakom písali slovo boh. (takéto "zástavky" boli upevnené na fasádach egyptských chrámov a oznamovali prítomnosť božstiev).
Pre Egypťana je hieroglyf božou palicou, o ktorú sa človek opiera na svojej životnej púti a je takisto božím slovom, ktorému treba načúvať.V nápisoch na egyptských pamiatkach nájdeme tento hieroglyf v takejto podobe:

Obrazek
Hieroglyf s významom boh je umiestnený pred palicu, pretože tým pisár vyjadril úctu voči bohu, ktorý má vždy stáť na prvom mieste.
Čo sa týka posledného hierogyfu označuje množné číslo. To znamená, že teraz to prečítame: "božie slová = hieroglyfy"

A teraz ako by to prečítal Egypťan?
Hieroglyf palica zodpovedá trom hláskam M + D + U. Z nich sa skladá slovo MEDU (E sa automaticky vkladá medzi M a D kvôli lepšej výslovnosti). Hierogyf boh značí tri hlásky N + T + R, teda NETER (znovu sa vkladá E kvôli výslovnosti). Spolu to teda prečítame: MEDU NETER = božie slová, teda hieroglyfy.

Kto a kedy vymyslel hierogyfy?
Nám "smrteľníkom" nebolo stále odhalené meno toho, kto sa zaslúžil o vymyslenie hierogylfov. Egypťania však jeho meno poznali. Bol to Thovt - boh múdrosti. Dostal titul "Pisár bohov". Zaznamenával božie výroky, vyhotovoval ich rozkazy, odosielal a prijímal ich listy a vôbec viedol ich "kanceláriu". Zároveň bol Pánom spisov a kníh. Zapisoval do nich najdôležitejšie činy bohov a kráľov. Bol aj archivárom týchto záznamov a tiež hral veľmi dôležitú úlohu pri "poslednom súde". Bol zapisovateľom.

Obrazek


Objav slávnej Narmerovej palety roku 1900 nielenže sprístupnil svetu jeden z najpozoruhodnejších ranoegyptských obrazov, ale zároveň posunul dátum vznku hierogyfov až do čias úsvitu egyptskej histórie. Zá vlády prvóho kráľa I.dynastie sa už hieroglyfy bežne používali. Hoci presný význam niektorých znakov je ešte stále otázny, niet pochybností o dôležitosti písma pre celkovú kompozíciu palety

Ako vznikali hieroglyfy...

Champollion povedal ,,hieroglyfické písmo sa od počiatku zjavovalo pred zrakom ťudí vo svojej dokonalej podobe, nech už je pôvod najstarobylejších textov, ktoré sú nám prístupné, akokoľvek dávny."
Naozaj, písmo z obdobia Starej ríše musíme považovať za neuveriteľne krásne. Každý hierogylf vtedy zosobňoval umelecké dielo. Hierogyfické písmo ostávalo voči pokroku imúnne. Bolo dokonalé od počiatku a v žiadnom ohľade sa nemuselo vylepšovať.
Či sa vyvíjalo postupne alebo vzniklo zo dňa na deň sa už asi nedozvieme. Podstatné je, že hieroglyfy boli neoddeliteľnou súčasťou egyptskej civilizácie a zostali hlavným cielom správy a náboženstva až do sámeho konca faraónskej éry...

Ako sa to skončilo...

Posledný hiergyfický nápis sa datuje zo dňa 24.augusta roku 394 n.l. z doby panovania cisára Teodosia. Bol napísaná v chráme vo Fílaí, ktorý sa tiež nazýva "zázrak/perla Egypta".


Ešte to pokračuje

Ak sa na hierogyfy lepšie pozrieme, zistíme, že je to neuveriteľne ťažké písmo. Pisár mal čo robiť, aby rýchlo a čiteteľne zapísal nejakú vec. Preto sa z hieroglyfov postupne vyvynulo hieratické (ľahšia forma hieroglyfov, vyvinulo sa z nich) a démotické písmo (obsahuje v sebe prvky hieratického a gréckeho písma).Hierogyfická abeceda

Obrazek

Hieratické písmo v porovnaní s hieroglyfmi
Obrazek

Démotické písmo
Obrazek