Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dynastie


Obrazek


Ranodynastické obdobie

 • 0. dynastia (asi 3100)
* neistá existencia
* Irej (?)
* Ro (?)
* Ka (?)
* Škorpión (?)
Archaická doba
 • 1. dynastia (asi 2950 - 2775)
* Meni (Narmer?)
* Aha
* Džer
* Wadž
* Den
* Andžib
* Semerchet
* Kaa
 • 2. dynastia (asi 2750 - 2650)
* Hetepsechemwej
* Raneb
* Ninečer
* Weneg (?)
* Sened (?)
* Peribsen
* Chasenchemwej

Stará ríša

 • 3. dynastia (asi 2650 - 2575)
* Džoser
* Sechemchet
* Sanacht
* Chaba
* Hunej
 • 4. dynastia (asi 2575 - 2450)
* Snofru
* Chufu
* Rachef
* Radžedef
* Menkaure
* Šepseskaf
 • 5. dynastia (asi 2450 - 2325)
* Weserkaf
* Sahure
* Neferirkare
* Šepseskare
* Neferefre
* Niusere
* Menkauhor
* Džedkare
* Wenis
 • 6. dynastia (asi 2325 - 2175)
* Teti
* Weserkare (?)
* Pepi I.
* Merenre I.
* Pepi II.
* Merenre II.

Prvé prechodné obdobie
 • 7. - 8. dynastia (asi 2175 - 2125)
* viacero krátkodobo panujúcich kráľov, ktorých presný
počet je neznámy
 7.dynastia: podľa Manehta 70 kráľov,
ich mená sa nezachovali
8.dynastia: podľa Manehta 27 kráľov, my však
poznáme iba 18, niektorí:
* Merenre
* Nefdžedkare
* Menkare
* Neferkare
* Džedkare
* Merenhor
* Sneferka
* Nikare
* Ka(?)kare-Ibi? (Aba?)
 • 9. -10. dynastia (asi 2125 - 1975)
* neznámy počet panovníkov
 9.dynastia: podľa Manehta19 kráľov
* Chetej I.
 10.dynastia: podľa Manehta 19 kráľov, podľa
  Turínskeho papyrusu 18 kráľov,
my poznáme:
* Chetej II.
* Chetej III.
* Chetej IV.
* Merikare
* Neferkare
 

Stredná ríša
 • 11. dynastia ( asi 2080 - 1940)
* Antef I.
* Antef II.
* Antef III.
* Mentuhotep I. (asi 2010 - 1960)
* Mentuhotep II.(asi 1960 - 1948)
* Mentuhotep III. (asi 1948 - 1938) 
 • 12. dynastia (asi 1938 - 1755)
* Amenemhet (asi 1938 - 1908)
* Senusret I. (asi 1918 - 1875)
* Amenemhet II. (asi 1876 - 1842)
* Senusret II. (asi 1842 - 1837)
* Senusret III. (asi 1836 - 1818)
* Amenemhet III. (asi 1818 - 1770)
* Amenemhet IV. (asi 1770 - 1760)
* Sobekneferu (asi 1760 - 1755)

Druhé prechodné obdobie
 • 13. dynastia (asi1755 - 1630)
* 70 kráľov, ich poradie je neisté, napr.:
* Sobekhotep I.
* Amenemhet V.
* Kemau
* Sahornedžheritef
* Sobekhotep II.
* Hor
* Amenemhet VII.
* Wegaf
* Chendžer
* Sobekhotep III.
* Neferhotep I.
* Sahathor
* Sobekhotep IV.
* Sobekhotep V.
* Aj (I.)
* Montuemsaf
* Dedumose
* Neferhotep II.
 • 14. dynastia
* viacero krátkodobo panujúcich kráľov
* začína nadvláda Hyksósov 
 • 15. dynastia (asi 1630 - 1520)
* 6 kráľov, napr.:
* Salitis
* Chajan
* Šesi
* Apopi (asi 1570 - 1530)
* Chamudi (asi 1530 - 1520) 
 • 16. dynastia
* viacero krátkodobo panujúcich kráľov
 
 • 17. dynastia (asi 1630 - 1539)
* viacero kráľov, koncom obdobia pravdepodobne:
* Antef V.
* Antef VI.
* Antef VII.
* Sobekemsaf II.
* Senachtenre (Taa?)
* Sekenenre Taa
* Kamose (asi 1541 - 1539)
 
Nová ríša
 • 18. dynastia (asi 1539 - 1292)
* Ahmose (I.) (asi 1539 - 1514)
* Amenhotep I. (asi 1514 - 1493)
* Thutmose I. (asi 1493 - 1481)
* Thutmose II. (asi 1481 - 1479)
* Thutmose III. (asi 1479 - 1425)
* Hatšepsut (asi 1473 - 1458)
* Amenhotep II. (asi 1426 - 1400)
* Thutmose IV. (asi 1400 - asi 1390)
* Amenhotep III. (asi 1390 - 1353)
* Amenhotep IV. (Achnaton) (asi 1353 - 1336)
* Smenchkare (asi 1336 - 1332)
* Tutanchamon (asi 1332 - 1322)
* Aje (asi 1322 - 1319)
* Horemheb (asi 1319 - 1292) 
 • 19. dynastia (asi 1292 - 1190)
* Ramesse I. (asi 1292 - 1290)
* Sethi I. (asi 1290 - 1279)
* Ramesse II. (asi 1279 - 1213)
* Merenptah (asi 1213 - 1204)
* Sethi II. (asi 1204 -1198)
* Amenmesse (asi 1202 - 1200)
* Siptah (asi 1198 - 1193)
* Taweseret (asi 1198 - 1190)
 • 20. dynastia (asi 1190 - 1069)
* Sutechnechet (asi 1190 - 1187)
* Ramesse III. (asi 1187 - 1156)
* Ramesse IV. (asi 1156 - 1150)
* Ramesse V. (asi 1150 - 1145)
* Ramesse VI: (asi 1145 - 1137)
* Ramesse VII. (asi 1137 - 1129)
* Ramesse VIII. (asi 1129 - 1126)
* Ramesse IX. (asi 1126 - 1108)
* Ramesse X. (asi 1108 - 1099)
* Ramesse XI. (asi 1099 - 1069)
 
Tretie prechodné obdobie
 • 21. dynastia (asi 1069 - 945)
* Nisubanebdžedet (asi 1069 - 1045)
* Amenemnesu (asi 1045 - 1040)
* Pasebachaenniut I. (asi 1040 - 985)
* Amenemipet (asi 985 - 975)
* Osochor (asi 975 - 970)
* Siamon (asi 970 - 950)
* Pasebachaenniut II. (asi 950 - 945)
 • 22. dynastia (asi 945 - 715)
* Šešonk I. (asi 945 - 925)
* Osorkon I. (asi 925 - 890)
 
a Šešonk II. (asi 890)
* Takelot I. (asi 890 - 875)
* Osorkon II. (asi 875 - 835)
* Šešonk II. (asi 835 - 795)
* Šešonk IV. (asi 795 - 785)
* Pamej (asi 785 - 775)
* Šešonk V. (asi 775 - 735)
* Osorkon IV. (asi 735 - 715)
 • 23. dynastia (asi 830 - 715)
* Takelot II. (asi 840 - 815)
* Padibastet I. (asi 825 - 800)
 
a Iuput I. (asi 800)
* Šešonk VI. (asi 800 - 780)
* Osorkon III. (asi 780 - 750)
* Takelot III. (asi 750 - 735)
* Rudžamon (asi 755 -735)
* Pefčauawejbastet (asi 735 - 725)
* Šešonk VII. (asi 725 - 715)
 • 24. dynastia (asi 730 - 715)
* Tefnechet (asi 730 - 720)
* Bakenrenef (asi 720 - 715) 
 • 25. dynastia (asi 800 - 657)
* Alara (asi 800 - 770)
* Kašta (asi 770 - 747)
* Pije (asi 747 - 715)
* Šabaka (asi 715 - 702)
* Šebitku (asi 702 - 690)
* Taharka (asi 690 - 664)
* Tanutamon (asi 664 - 657)

Neskoré obdobie
 • 26. dynastia (asi 664 - 525)
* Nekau I. (672 - 664)
* Psamtek (664 - 610)
* Nekau II. (610 - 595)
* Psamtek II. (595 - 589)
* Wahibre (589 - 570)
* Ahmose (570 - 526)
* Psamtek III. (526 - 525)
 • 27. "perzská" dynastia (525 - 404)
* Kambýses (525 - 522)
* Dáreios I. (521 - 486)
* Xerxes (486 - 466)
* Artaxerxes I. (465 - 424)
* Dáreios II. (424 - 404) 
 • 28. dynastia (404 - 399)
* Amenirdis (404 -399) 
 • 29. dynastia (399 - 380)
* Najfaurudž I. (399 -393)
* Pašerienmut (393)
* Hekar (393 - 380)
* Najfaurudž II. (380) 
 • 30. dynastia (380 - 343)
* Nechetnebef I. (380 - 362)
* Džedher (365 -360)
* Nechethorhebet II. (asi 360 -343) 
 • 31. "perzská" dynastia (343 - 332)
* Artaxerxes III. (343 - 338)
* Arses (338 - 336)
* Dáreios III. (335 - 332) 

Macedónska doba
 • 32. dynastia (332 - 309)
* Alexander III. Veľký (332 - 323)
* Filip Arrchidaios (323 - 317)
* Alexander IV. (317 - 309)

Ptolemaiovské obdobie
 • 33. "ptolemaiovská" dynastia (309 - 30)
* Ptolemaios I. Sotér (305 - 282)
* Ptolemaios II. Filadelfos (285 - 246)
* Ptolemaios III. Euergetes I. (246 - 221)
* Ptolemaios IV. Filopator (221 - 205)
* Ptolemaios V. Epifanes (205 -180)
* Ptolemaios VI. Filometor (180 -145)
* Ptolemaios VII. Eupator (145)
* Ptolemaios VIII.Euergetes II. a Kleopatra II.(170 - 116)
* Ptolemaios IX. Sotér II.(116 - 107) 
a Kleopatra III. (116 - 101)
* Ptolemaios X. Alexandros I. (107 - 88)
* Ptolemaios IX. Sotér II. (88 - 80) - vládol dvakrát
* Ptolemaios XI. Alexandros II. a Berenika III. (80)
* Ptolemaios XII. Neos Dionýsos (80 - 58)
* Kleopatra VI. (58 -57)
a Berenika IV.(58 -55)
* Ptolemaios XII. Neos Dionýsos (55 - 51)
* Kleopatra VII.
a Ptolemaios XIII. (51 - 47)
a Ptolemaios XIV. (47 - 44)
 
a Ptolemaios XV. ( 44 - 30)
 
Rímska doba (30p.n.l. - 395n.l.)

Byzantská doba (395 - 640/642)

Arabská doba ( 640/642 - ...)